Ornamentals

Productes Ornamentals

La cultiu i producció de plantes ornamentals és la nostra especialitat, amb molts d’anys d’experiència acumulada i amb una qualitat reconeguda. De totes les plantes que cultivam destaquen la poinsettia, hortènsia, roser, gerbera, cyclamen, pelargonium, begònia, … També feim per encàrrec produccions d’altres plantes.

Destaca la producció de més de 90 varietats de begònies, recollides durant anys per tota la geografia de Mallorca, amb varietats més comercials i actuals, i d’altres varietats més tradicionals i característiques dels patis de les cases d’un temps.