Productes

La nostra producció es distribueix entre productes ornamentals i hortofrutícoles, dels quals destaquen les poinsetties, hortènsies, rosers, begònies, tomatigues, melons, síndries, etc. També feim produccions a mida d’altres productes baix comanda.

En aquests moments tenim cyclamens i begònies, i en breu tendrem les primeres hortènsies, rosers, gerberes, pelargoniums, etc.

A més de l’esforç constant de superació per oferir productes de qualitat, destaca també que tots els nostres productes son de producció pròpia, perfectament adaptats al nostre microclima, més resistents i amb menys pegues.

Pel cultiu i producció dels nostres productes feim servir mètodes respetuosos amb el medi ambient i d’estalvi d’energia i aigua.