Hortofrutícoles

Productes Hortofrutícoles

Quan arriba el bon temps, cap allà el mes de juny, començam la producció de meló, síndria, tomatiga, cogombre, …